Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM převedl pozemky v biokoridoru Hutního potoka

24.05.2013
ÚZSVM převedl pozemky v biokoridoru Hutního potoka
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl na město Ledeč nad Sázavou pozemky v katastrálním území Ledeč nad Sázavou.
Pozemky se nacházejí v intravilánu města, v lokalitě biokoridoru Hutního potoka.
 
Pozn.: Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. Intravilánem se rozumí část území obce (resp. jejího katastrálního území), která je z větší části zastavěna. Zahrnuje samotné zastavěné plochy a k nim přiléhající plochy – zahrady,pozemní komunikace, soukromou a veřejnou zeleň, toky a vodní plochy. Termín „intravilán“ je používán zejména varchitektuře, geodézii a územním plánování.