Pátek, 21. února 2020

Do Kojetína se vrací dědictví po národopisci Janu Vražinovi

23.05.2014
Slavný rodák vyráběl opasky krojů, ale byl i amatérským archeologem Kojetín (Přerovský a hranický deník) – Části hanáckých krojů, které patřily významnému národopisci a kojetínskému rodákovi Janu Vražinovi, získalo po jeho smrti do svého majetku zdejší městské kulturní středisko. Historicky cenné předměty na něj bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a stanou se součástí sbírek místního muzea.

​„Předměty jsme získali z takzvané odúmrti Jana Vražiny. Jsou mezi nimi soubory krojů a jejich součásti jako kabát, marina, pás, deštník, gatě, kapesníky či klobouk. Vpozůstalosti jsou ale i hanácké opasky či papírové náčrty výšivek,“ přiblížil Robert Hurt z oddělení komunikace ÚZSVM.

Pokud státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem.
 „V takových případech požádá úřad ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat,“ podotkl. Pokračování na straně 3

Kojetínský rodák Jan Vražina se narodil v roce 1950 a zemřel před dvěma lety. Byl nejen amatérským archeologem, ale především národopiscem a sběratelem předmětů, jež mají souvislost s historií Hané.
Vynikal také znalostmi o historii města a publikoval v odborných archeologických časopisech. Celý svůj život se věnoval výrobě hanáckých pásů a takzvaných „darmovisů“, které zhotovoval pro národopisné soubory z celé Hané. A jak naloží se získanými předměty v Kojetíně? „Zatím jsme je ještě nepřevzali, byli jsme se na ně jen podívat. Nebyly ale v takovém stavu, aby je bylo možné vystavovat, v domě totiž ležely více jak dva roky. Nejprve je tedy musíme zrenovovat,“ uvedla Hana Svačinová, ředitelka Městského kulturního střediska v Kojetíně.
Jan Vražina podle ní zasvětil celý život folklorním tradicím a jako jediný na Moravě vyráběl hanácké opasky, jež byly součástí mužského kroje. „Dělal nejen ty hanácké, ale i slovácké a valašské,“ přiblížila s tím, že získané předměty se stanou po renovaci součástí stálé expozice s názvem Ztracená tvář Hané, jež je věnována lidovým tradicím. Ta je v Kojetíně k vidění celoročně v prostorách zdejšího muzea.
 
Region| Střední Morava