Pondělí, 17. února 2020

Historické předměty z dědictví získalo Technické muzeum v Brně

28.05.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), předal Technickému muzeu v Brně motocykl, kompasy, psací stroje a další historické předměty, které připadly státu jako tzv. odúmrť.
Technické muzeum tak mohlo rozšířit svůj sbírkový fond o celkem 50 exponátů větší muzejní a sbírkové hodnoty. Byl mezi nimi například motocykl ČZ 125 ccm Sport, typ 473 nebo různé druhy kompasů, psací stroje značky Zeta a Consul Privileg 320 TR s azbukovou klávesnicí, zvětšovací přístroj značky Opemus nebo břitva s koženým brusným pásem tzv. potěhem.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Připadnou-li státu umělecká díla, starožitnosti, originály obrazů, různé sbírky předmětů (známky, mince apod.), předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. ÚZSVM požádá Ministerstvo kultury o určení organizační složky státu či státní organizace, které bude převedena příslušnost hospodařit s tímto majetkem. Není-li určena žádná státní instituce, je tento majetek realizován za stejných podmínek jako ostatní movitý majetek nabytý státem. Šperky z cenných kovů (například ze zlata a stříbra) ÚZSVM bezúplatně převádí Puncovnímu úřadu.
 
Statistický přehled o počtu případů odúmrtí ani o celkové hodnotě tohoto majetku nemá ÚZSVM k dispozici, neboť mu tuto povinnost nestanovuje zákon. Veškerý výnos z prodeje státního majetku odvádí ÚZSVM do rozpočtu státu. Jihomoravské novinky informoval Robert Hurt.