Pondělí, 17. února 2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových úřaduje s pozemky

20.05.2014
Louny (prvnizpravy.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož zkratku ÚZSVM si můžete zapamatovat, provedl na Odloučeném pracovišti Louny Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatné převody 11 pozemků státním podnikům a státní organizaci.
​Státní podnik Lesy ČR získal 4 lesní pozemky v katastrálním území Dolánky u Kaštic a Podbořany o celkové rozloze 287 m2 a účetní hodnotě přesahující částku 25 tisíc korun.
 
Státní podnik Povodí Ohře získal 3 pozemky o celkové rozloze 7.676 m2. Pozemek v katastrálním území Břežany u Žatce tvoří upravené a regulované koryto vodního toku Břežanský potok a pozemky v katastrálním území Milošice tvoří koryto vodního toku Radíčeveská strouha. Účetní hodnota majetku je více než 17 tisíc korun.
 
Varování před podvodníky při hledání vlastníků nemovitostí
 
Další čtyři pozemky ÚZSVM  převedl Státnímu pozemkovému úřadu. Všechny pozemky v katastrálních územích Líšťany u Cítolib, Domoušice a Nové Sedlo u Žatce slouží bezprostředně k zemědělské výrobě nebo jsou pro ni nepostradatelné. Jejich celková výměra činí 1.352 m2 a účetní hodnota přesahuje 24 tisíc korun.