Úterý, 7. dubna 2020

květen

Náboženské předměty putují do Moravského zemského muzea

29.05.2014
Prachatice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně umělecké artefakty.

Zemský archiv v Opavě bude pečovat o hrobku významného opavského archiváře

28.05.2014
Ostrava 28. května 2014 - Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava, převedli Zemskému archivu v Opavě hrobku prvního slezského zemského archiváře Dr. Gotlieba Kürschnera, nacházející se na Městském hřbitově v Opavě. Hrobka, jejíž účetní hodnota činí 24 tisíc korun, je vedená jako kulturní památka.

Historické předměty z dědictví získalo Technické muzeum v Brně

26.05.2014
Prachatice 26. května 2014 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), předal Technickému muzeu v Brně motocykl, kompasy, psací stroje a další historické předměty, které připadly státu jako tzv. odúmrť.

Česká republika zaznamenala důležité vítězství ve sporu s Diag Human ve Velké Británii

22.05.2014
Praha 22. května 2014 – Obchodní soud v Londýně dnes vydal ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE. Vyhověl tak žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou.

ÚZSVM předal muzeu ucelenou sbírku hanáckých krojů

22.05.2014
Olomouc - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc, referát Přerov (Územní pracoviště Ostrava), získal z tzv. odúmrti po panu Janu Vražinovi historicky cenné movité věci, např. soubory krojů, krojových součástí (kabát, marina, pás, deštník, „gatě“ tzv. „baně“, kapesníky, klobouk), hanácké opasky, papírové náčrty výšivek, apod. ÚZSVM tyto movité věci bezúplatně převedl Městskému kulturnímu středisku Kojetín pro výstavní účely tamního muzea.

Azylové zařízení Projektu Šance může díky ÚZSVM pomáhat dětem ulice i další rok

22.05.2014
Praha - Další rok může terapeutické a volnočasové zařízení Dům Šance bezplatně užívat nebytové prostory v přízemí domu v Moskevské ulici v Praze 10 – Vršovicích. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odsouhlasil uzavření dodatku ke smlouvě s občanským sdružením Projekt Šance, které pomáhá sexuálně zneužívaným "dětem ulice" v integraci do běžného života. Organizaci v roce 1995 založil a jeho mediální tváří je známý sociální pracovník, streetworker a výtvarník László Sümegh.

ÚZSVM nabízí exkluzivní pozemek v ústecké vilové čtvrti Skorotice

21.05.2014
Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště v Ústí nad Labem nabízí velikostí a polohou mimořádný pozemek v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem dovolující rozdělení na více stavebních parcel. Rozsáhlá travnatá plocha o výměře 27.298 m2 bude k mání za nejméně 20 milionů korun s podmínkou, že zájemci se do výběrového řízení přihlásí do 30. května.

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na prodej lukrativních pozemků

20.05.2014
Jičín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), vyhlašuje v termínu od 20. května do 19. června 2014 1. kolo výběrového řízení na prodej 9 pozemků o celkové výměře více než 8 ha v katastrálním území Březka v rekreační oblasti Jinolických rybníků. Minimální kupní cena, tedy cena vyhlášená výběrovým řízením, je 17,012.800 korun.

ÚZSVM otevře své pracoviště návštěvníkům výstavy Baroko

20.05.2014
Havlíčkův Brod - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), se podílí na přípravě významné kulturní akce mapující období baroka na Havlíčkobrodsku. Výstava Baroko přivítá první návštěvníky 23. 5. 2014 a potrvá do 7. 9. 2014. ÚZSVM pro tyto účely umožní zdarma vstup do prostor chodeb sídla odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod a to spolu s klášterním kostelem svaté Rodiny, jenž je součástí areálu pracoviště ÚZSVM a kde je po nákladném restaurování vystaveno 20 lunet.

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na nového generálního ředitele

19.05.2014
Praha - Od 1. září 2014 by měl v čele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stanout nový generální ředitel. Manažerské a osobnostní kvality a průkazné zkušenosti z řízení větší organizace jsou nezbytným předpokladem pro kandidáty, kteří se chtějí přihlásit do tohoto výběrového řízení.

ÚZSVM převedl státním institucím bezúplatně pozemky

19.05.2014
Louny - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl 11 pozemků státním podnikům a státní organizaci.

Puncovní úřad obdržel od ÚZSVM šperky a mince

06.05.2014
Pardubice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), předal Puncovnímu úřadu – Expozitura Hradec Králové, který jako orgán státní správy vykonává úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů, šperky a mince v celkové hodnotě téměř 159 tisíc korun.