Neděle, 26. ledna 2020

Azylové zařízení Projektu Šance může díky ÚZSVM pomáhat dětem ulice i další rok

22.05.2014
Praha - Další rok může terapeutické a volnočasové zařízení Dům Šance bezplatně užívat nebytové prostory v přízemí domu v Moskevské ulici v Praze 10 – Vršovicích. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odsouhlasil uzavření dodatku ke smlouvě s občanským sdružením Projekt Šance, které pomáhá sexuálně zneužívaným "dětem ulice" v integraci do běžného života. Organizaci v roce 1995 založil a jeho mediální tváří je známý sociální pracovník, streetworker a výtvarník László Sümegh.
I ve všeobecné atmosféře úspor a snahy o úplné vymýcení plýtvání veřejných prostředků zůstává prostor pro sociální cítění. ÚZSVM se chová jako společensky odpovědná instituce, a podpoří proto existenci tohoto zařízení pro znevýhodněné mladé lidi, kterým život zatím příliš nepřál,“ uvedl náměstek ministra financí JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., pověřený řízením ÚZSVM. Podporu resocializačnímu centru vyjádřili v prosinci loňského roku i jednotliví zaměstnanci ÚZSVM, když na jeho provoz přispěli menší finanční částkou vybranou v charitativní sbírce, připomněl náměstek Závodský.
 
Dům Šance slouží svým návštěvníkům jako kulturně osvětové, poradenské a vzdělávací centrum určené komerčně sexuálně vykořisťovaným dětem a mládeži. Oficiální provoz zařízení, jež si přízemní prostory na vršovické adrese na vlastní náklady adaptovalo, byl zahájen 22. března 2012. Stávající smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v Moskevské ulici ÚZSVM nově prodloužil do 30. 6. 2015 s možností dalšího prodloužení. Součástí azylového domu je pracovní dílna, klubová místnost a terapeutické zázemí. Klienti se zde mohou naučit pracovat s počítačem a internetem, osvojují si sociální návyky, dostává se jim pomoci s hledáním práce a k dispozici mají i psychoterapeutickou poradnu. Teenageři tak získávají sociální a pracovní návyky nezbytné pro úspěšné začlenění do společnosti.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace