Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM nabízí exkluzivní pozemek v ústecké vilové čtvrti Skorotice

21.05.2014
Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště v Ústí nad Labem nabízí velikostí a polohou mimořádný pozemek v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem dovolující rozdělení na více stavebních parcel. Rozsáhlá travnatá plocha o výměře 27.298 m2 bude k mání za nejméně 20 milionů korun s podmínkou, že zájemci se do výběrového řízení přihlásí do 30. května.
Ústecká část Skorotice je velmi oblíbeným místem pro stavbu rodinných domů. Koncem osmdesátých let zde měla vyrůst komplexní bytová výstavba, k její realizaci však nikdy nedošlo.
 
Nabízená tříhektarová parcela disponuje napojením na všechny v místě dostupné inženýrské sítě: veřejný vodovod a kanalizaci, elektrické rozvodné sítě, plynovod a slaboproudé vedení. Přístup k pozemku je zajištěn z přilehlé asfaltové komunikace.
 
Nemovitost nabízel ÚZSVM neúspěšně ve třech kolech výběrových řízení. Jeho současná minimální kupní cena činí rovných 20 milionů korun. Bližší informace o nemovitosti a návod, jak se do výběrového řízení potenciální kupci mohou přihlásit, jsou dostupné na webové stránce ÚZSVM v odkazu:
 
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace