Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl státním institucím bezúplatně pozemky

19.05.2014
Louny - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl 11 pozemků státním podnikům a státní organizaci.
Státní podnik Lesy ČR získal 4 lesní pozemky v katastrálním území Dolánky u Kaštic a Podbořany o celkové rozloze 287 m2 a účetní hodnotě přesahující částku 25 tisíc korun.
 
Státní podnik Povodí Ohře získal 3 pozemky o celkové rozloze 7.676 m2. Pozemek v katastrálním území Břežany u Žatce tvoří upravené a regulované koryto vodního toku Břežanský potok a pozemky v katastrálním území Milošice tvoří koryto vodního toku Radíčeveská strouha. Účetní hodnota majetku je více než 17 tisíc korun.
 
Další 4 pozemky ÚZSVM  převedl Státnímu pozemkovému úřadu. Všechny pozemky v katastrálních územích Líšťany u Cítolib, Domoušice a Nové Sedlo u Žatce slouží bezprostředně k zemědělské výrobě nebo jsou pro ni nepostradatelné. Jejich celková výměra činí 1.352 m2 a účetní hodnota přesahuje 24 tisíc korun.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
                                                                                      v z.  Mgr. Robert Hurt
                                                                                   vedoucí sam. odd. Komunikace