Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na nového generálního ředitele

19.05.2014
Praha - Od 1. září 2014 by měl v čele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stanout nový generální ředitel. Manažerské a osobnostní kvality a průkazné zkušenosti z řízení větší organizace jsou nezbytným předpokladem pro kandidáty, kteří se chtějí přihlásit do tohoto výběrového řízení.
Nový generální ředitel by měl přinést svěží vítr do fungování této významné instituce, jež spravuje státní majetek v hodnotě přes 16 miliard korun,“ uvedl náměstek ministra financí JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., pověřený řízením ÚZSVM.
 
Úkolem nového šéfa ÚZSVM bude mimo jiné zlepšit fungování registru administrativních budov státu, zvýšení příjmů z prodeje a pronájmu státního majetku, omezení neefektivních výdajů v rámci již započatého režimu úspor a adaptace úřadu na nové úkoly spojené s plánovaným rozšířením kompetencí ÚZSVM v rámci systému státní správy. Generálního ředitele do funkce jmenuje ministr financí.
 
Detailní informace o požadavcích na uchazeče jsou zveřejněny na webu ÚZSVM.  Lhůta pro doručení přihlášek končí dne 10. 6. 2014 v 16:00 hodin.
 
Postavení ÚZSVM v systému hospodaření s majetkem ČR spadá do dvou oblastí. Zastupuje zájmy ČR v právních řízeních o majetku, a dále hospodaří s tou částí státního majetku, která není svěřena specializovaným státním organizacím. Tyto dvě základní oblasti jsou doplněny dalšími agendami, například správou majetku soukromých osob zajištěného v trestním řízení, dohledávání nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí, koordinace činnosti regionálních dislokačních komisí atd.
 
V loňském roce přispěl ÚZSVM svou činností do státního rozpočtu částkou více než 1,1 miliardy korun. Toho dosáhl například prodejem 6.531 nemovitostí a 6.004 movitých majetkových položek. Další jedna miliarda korun byla účetní hodnota nemovitého majetku, který bezúplatně převedl státním institucím, krajům a obcím. ÚZSVM se v roce 2013 účastnil  7.870 právních řízení. Mimo jiné hájil zájmy ČR ve vleklém mnohamiliardovém sporu s firmou Diag Human nebo obhajoval nároky státu proti Mostecké uhelné společnosti.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace