Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na prodej lukrativních pozemků

20.05.2014
Jičín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), vyhlašuje v termínu od 20. května do 19. června 2014 1. kolo výběrového řízení na prodej 9 pozemků o celkové výměře více než 8 ha v katastrálním území Březka v rekreační oblasti Jinolických rybníků. Minimální kupní cena, tedy cena vyhlášená výběrovým řízením, je 17,012.800 korun.
Nabízené pozemky patří do aktivně využívaných rekreačních ploch, zejména v letní turistické sezóně. Část pozemků přiléhá k rybníku Němeček a k rybníku Oborský, který byl prodán ve výběrovém řízení již v roce 2012. Transparentním prodejem pozemků dokončí ÚZSVM prodej majetku státu v turisticky a rekreačně zajímavé oblasti Českého ráje.
           
Více informací o vyhlášeném výběrovém řízení najdou zájemci na webu ÚZSVM v odkazu:
www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/pozemky/, případně na úředních deskách obecních a městských úřadů v blízkosti dané lokality.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace