Sobota, 4. dubna 2020

Bechyně získala zbrojnici

27.01.2010
Hasičskou zbrojnici v hodnotě přesahující pět miliónů získala Bechyně bezúplatně od státu pro zdejší sbor dobrovolných hasičů, který v tomto městě na Táborsku funguje od roku 1874.

Hasičskou zbrojnici v hodnotě přesahující pět miliónů získala Bechyně bezúplatně od státu pro zdejší sbor dobrovolných hasičů, který v tomto městě na Táborsku funguje od roku 1874.
Právo o bezúplatném převodu informovala Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stavba zbrojnice a pozemky se nacházejí uvnitř městské zástavby a tvoří funkční celek. Nemovitosti jsou užívány sborem dobrovolných hasičů, který je zapojen do Integrovaného záchranného systému města Bechyně, sdělila.


V přízemí objektu jsou garáže, sociální zařízení, dílna, umývárna hadic a sklady. Nad garážemi je částečná nástavba 1. patra, kde je pohotovostní místnost, klubovny a sociální zařízení. Součástí nemovitostí jsou i venkovní úpravy, které zahrnují přípojky, teplovodní kanál a potrubí, přístřešek a zpevněné plochy.


Převodem jsme konečně vyřešili problém, že budova, která byla postavena před revolucí ve známé akci Z, městu ani hasičům, kteří ji využívají, nepatřila. Došlo také ke sjednocení pozemků. Pro nás to znamená, že můžeme investovat do nutných oprav, které si objekt vyžádá. Jinak se nic nemění, řekl místostarosta Bechyně Miroslav Beneš (Volba pro Bechyni).


Ocenil práci dobrovolných hasičů, kteří městu pomáhají. Vzpomeňme povodně a další přírodní katastrofy, kdy jsou vždy ochotni pomoci. Navíc mají tři žákovská družstva a starají se tak i o společenský a kulturní život ve městě, uvedl místostarosta. Sbor dobrovolných hasičů Bechyně má nyní 96 členů a 30 mladých hasičů. Výjezdovou jednotku tvoří 29 mužů, kteří dokážou přes den vyrazit do terénu od 3 do 5 minut a v noci do 7 minut. V roce 2007 zasahovali zdejší hasiči v 56 případech.