Sobota, 29. února 2020

leden

ÚZSVM převedl majetek tělovýchovné jednotě

28.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl nemovitosti Tělovýchovné jednotě Jiskra Staré Křečany.

ÚZSVM zajistil likvidaci další nelegální palírny

26.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval na Břeclavsku další zařízení, které sloužilo k nelegální výrobě lihu.

Pozemky státu patří občanskému sdružení

25.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Pacov.

Převod požární zbrojnice v Bechyni

21.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl stavbu požární zbrojnice městu Bechyně, a to z důvodu veřejného zájmu.

ÚZSVM převedl Šumperku skladovou halu

20.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl skladovou halu Lombard, která se nachází v okrajové lokalitě Šumperka.

Bývalý hraniční přechod Poštorná patří kraji

19.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Poštorná. Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 27,5 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky Jihomoravskému kraji

18.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Vyškov do vlastnictví Jihomoravského kraje.

ÚZSVM převedl stavební pozemek ministerstvu obrany

14.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl do vlastnictví Ministerstva obrany ČR stavební pozemek, na kterém se nachází bunkr.

Další etapa prodeje pozemků pod garážemi

13.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu přes 933 tisíc korun. Šlo o výnos z prodeje dalších pozemků pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa.

Bezúplatný převod základní školy

12.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Pouzdřany areál základní školy.

Další pozemky pod komunikacemi patří kraji a obcím

11.01.2010
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Litoměřice, Děčín a Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl další pozemky Ústeckému kraji a obcím v okresech Litoměřice, Jablonec nad Nisou a Děčín.

Areál dětského dopravního hřiště převeden v obecném zájmu

07.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov, referát Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně nemovitosti Automotoklubu severočeských hnědouhelných dolů Most.

Hraniční přechod Břeclav “ dálnice změnil majitele

05.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR areál bývalého hraničního přechodu Břeclav “ dálnice, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou. Účetní hodnota převedeného majetku přesahuje 256 milionů korun.

Bezúplatný převod církevního majetku na Pelhřimovsku

04.01.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Koberovice do vlastnictví Kanonie premonstrátů v elivě.