Pátek, 28. února 2020

leden

ÚZSVM přispěl do státní pokladny

29.01.2010
ÚZSVM přispěl do státní pokladny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), za více než 763 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům, který se nachází v obci Dobrovice na Mladoboleslavsku.

ÚZSVM převedl majetek tělovýchovné jednotě

28.01.2010
ÚZSVM převedl majetek tělovýchovné jednotě
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli nemovitosti Tělovýchovné jednotě Jiskra Staré Křečany.

ÚZSVM předal majetek z trestné činnosti

27.01.2010
ÚZSVM předal majetek z trestné činnosti
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), formálně předal Ministerstvu vnitra ČR 71 rostlin konopí setého a dalších 45 položek movitého majetku z trestné činnosti, která souvisela s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.

ÚZSVM zajistil likvidaci další nelegální palírny

26.01.2010
ÚZSVM zajistil likvidaci další nelegální palírny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval na Břeclavsku další zařízení, které sloužilo k nelegální výrobě lihu.

Pozemky státu patří občanskému sdružení

25.01.2010
Pozemky státu patří občanskému sdružení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Padov. Novým majitelem se stalo Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

ÚZSVM spravuje majetek zajištěný v trestním řízení

22.01.2010
ÚZSVM spravuje majetek zajištěný v trestním řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), spravuje další majetek zajištěný v trestním řízení. Tentokrát se jedná o movité věci, které byly neoprávněně označené ochrannou známkou.

Převod požární zbrojnice v Bechyni

21.01.2010
Převod požární zbrojnice v Bechyni
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl stavbu požární zbrojnice městu Bechyně, a to z důvodu veřejného zájmu. Uvedené nemovitosti byly vedeny v účetní evidenci ÚZSVM v celkové hodnotě přesahující 5 milionů korun.

ÚZSVM spolupracoval při sněhové kalamitě

21.01.2010
ÚZSVM spolupracoval při sněhové kalamitě
ÚZSVM, odbor Odloučeného pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), požádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje o odklizení sněhu ze střechy budovy č. p. 12 v Pardubicích a odbornou firmu o odstranění a zprovoznění zamrzlých svodů ze střechy.

ÚZSVM převedl Šumperku skladovou halu

20.01.2010
ÚZSVM převedl Šumperku skladovou halu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli skladovou halu Lombard, která se nachází v okrajové lokalitě města Šumperk.

Bývalý hraniční přechod Poštorná patří kraji

19.01.2010
Bývalý hraniční přechod Poštorná patří kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Poštorná.

ÚZSVM převedl pozemky Jihomoravskému kraji

18.01.2010
ÚZSVM převedl pozemky Jihomoravskému kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Vyškov do vlastnictví Jihomoravského kraje.

ÚZSVM vydal dědictví oprávněnému dědici

15.01.2010
ÚZSVM vydal dědictví oprávněnému dědici
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), vydal dědictví, které připadlo České republice zastoupené ÚZSVM, oprávněnému dědici.

ÚZSVM převedl stavební pozemek ministerstvu obrany

14.01.2010
ÚZSVM převedl stavební pozemek ministerstvu obrany
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl do vlastnictví Ministerstva obrany ČR stavební pozemek, na kterém se nachází bunkr.

Další etapa prodeje pozemků pod garážemi

13.01.2010
Další etapa prodeje pozemků pod garážemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali do státního rozpočtu přes 933 tisíc korun. Šlo o výnos z prodeje dalších pozemků pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa.

Bezúplatný převod základní školy

12.01.2010
Bezúplatný převod základní školy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Pouzdřany areál základní školy.

Další pozemky pod komunikacemi patří kraji a obcím

11.01.2010
Další pozemky pod komunikacemi patří kraji a obcím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, Jablonec nad Nisou a Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl další pozemky Ústeckému kraji a obcím v okresech Litoměřice, Jablonec nad Nisou a Děčín.

ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových staveb

08.01.2010
ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových staveb
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl dva pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy v katastrálním území Rokycany.

Areál dětského dopravního hřiště převeden v obecném zájmu

07.01.2010
Areál dětského dopravního hřiště převeden v obecném zájmu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov, referátu Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli bezúplatně nemovitosti Automotoklubu severočeských hnědouhelných dolů Most.

Převody pozemků pod vodními plochami a vodními toky na Svitavsku

06.01.2010
Převody pozemků pod vodními plochami a vodními toky na Svitavsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), v roce 2009 převedl celkem 67 pozemků pod vodními plochami o celkové výměře 32. 212 m2. Účetní hodnota majetku přesahuje 413 tisíc korun.

Hraniční přechod Břeclav “ dálnice změnil majitele

05.01.2010
Hraniční přechod Břeclav “ dálnice změnil majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR areál bývalého hraničního přechodu Břeclav “ dálnice, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou.