Pátek, 10. dubna 2020

leden

ÚZSVM zajistil průjezd hraničním přechodem Svatý Kříž

29.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), zajistil volný průjezd silničním hraničním přechodem Svatý Kříž “ Waldsassen. ÚZSVM odstranil překážky, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici II. třídy.

Hraniční přechod Pomezní boudy je v majetku obce

28.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Obci Malá Úpa budovu bývalého hraničního přechodu Pomezní Boudy i s pozemkem.

ÚZSVM prodal Holubovský mlýn

27.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu více než 1,8 milionu korun, kterou získal z prodeje budovy č. p. 29 a příslušných pozemků v katastrálním území Holubov.

Bezúplatné převody lesních pozemků a vodních toků

26.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod dalších lesních pozemků a vodních toků.

ÚZSVM pokračuje v prodeji pozemků pod garážemi

21.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal tzv. III. sekci pozemků pod garážemi v katastrálním území Česká Lípa.

ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy na Jablonecku

20.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Městu Jablonec nad Nisou pozemky pod místními komunikacemi.

ÚZSVM předal správní budovu Probační a mediační službě

19.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převedl Probační a mediační službě správní budovu ve Frýdku-Místku.

ÚZSVM prodal zdravotní středisko Městu Litoměřice

15.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem zdravotního střediska v Litoměřicích do státního rozpočtu částku téměř 7 milionů korun.

Hraniční přechod Boží Dar převeden městu

14.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 milionů korun. Objekt hraničního přechodu bude ještě do konce roku 2009 využívat Policie ČR.

Další hraniční přechod pro Ústecký kraj

13.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji další areál bývalého hraničního přechodu. Celková účetní hodnota předaného nemovitého i movitého majetku je více než 1,9 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu

12.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil prodej pozemků v průmyslové zóně města Luhačovice. Z prodeje vzešel výnos převyšující 3,6 milionů korun, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

Zabavené zboží zlikvidováno ve spalovně

08.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil likvidaci movitých věcí neoprávněně označených ochrannou známkou.

ÚZSVM likvidoval cigarety

07.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), fyzicky zlikvidoval přes 300 krabiček cigaret s falešným kolkem a více než 3.600 nekolkovaných krabiček předal k likvidaci České obchodní inspekci.

Tiskové prohlášení ÚZSVM k prodeji Louckého kláštera

07.01.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dne 6. 1. 2009 ukončil 1. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo “ Louka. ÚZSVM nebyla ve lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení doručena žádná nabídka.

Hraniční přechod Harrachov patří městu

06.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Harrachov objekty hraničního přechodu Harrachov. Jedná se o čtyřpodlažní administrativní objekt, budovu bývalé restaurace a technické objekty. Účetní hodnota předaných nemovitostí dosahuje 50 milionů korun.

ÚZSVM bezúplatně předal pozemky pro stavbu křižovatky

05.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky pro stavbu křižovatky. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 510 tisíc korun.