Sobota, 28. března 2020

leden

ÚZSVM prodal dům na Jablonecku

30.01.2009
ÚZSVM prodal dům na Jablonecku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu více než 601 tisíc korun.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

29.01.2009
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
Celkem 35 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedli ve 2. pololetí loňského roku zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky více než 1 milion korun.

ÚZSVM zajistil průjezd hraničním přechodem Svatý Kříž

29.01.2009
ÚZSVM zajistil průjezd hraničním přechodem Svatý Kříž
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), zajistil volný průjezd silničním hraničním přechodem Svatý Kříž “ Waldsassen. ÚZSVM odstranil překážky, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici II. třídy.

Hraniční přechod Pomezní boudy je v majetku obce

28.01.2009
Hraniční přechod Pomezní boudy je v majetku obce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Obci Malá Úpa budovu bývalého hraničního přechodu Pomezní Boudy i s pozemkem.

ÚZSVM prodal Holubovský mlýn

27.01.2009
ÚZSVM prodal Holubovský mlýn
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu více než 1,8 milionu korun, kterou získal z prodeje budovy č. p. 29 a příslušných pozemků v katastrálním území Holubov.

Bezúplatné převody lesních pozemků a vodních toků

26.01.2009
Bezúplatné převody lesních pozemků a vodních toků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod dalších lesních pozemků a vodních toků.

ÚZSVM vyklízel nájemní byty

23.01.2009
ÚZSVM vyklízel nájemní byty
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), vyklidili dva nájemní byty v centru Tábora, jejichž vlastníkem je město Tábor. Po vyklizení předal ÚZSVM byty protokolárně společnosti Bytes Tábor s. r. o., která spravuje bytový fond města Tábor.

ÚZSVM prodal nemovitosti v obci Moravská Nová Ves

22.01.2009
ÚZSVM prodal nemovitosti v obci Moravská Nová Ves
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), opět přispěl do státního rozpočtu. Tentokrát šlo o částku 601 tisíc korun, která představuje zisk z prodeje nemovitostí v obci Moravská Nová Ves.

ÚZSVM pokračuje v prodeji pozemků pod garážemi

21.01.2009
ÚZSVM pokračuje v prodeji pozemků pod garážemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodali tzv. III. sekci pozemků pod garážemi v katastrálním území Česká Lípa.

ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy na Jablonecku

20.01.2009
ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy na Jablonecku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Městu Jablonec nad Nisou pozemky pod místními komunikacemi.

ÚZSVM předal správní budovu Probační a mediační službě

19.01.2009
ÚZSVM předal správní budovu Probační a mediační službě
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převedli Probační a mediační službě správní budovu ve Frýdku-Místku.

ÚZSVM prodal další majetek z dědictví

16.01.2009
ÚZSVM prodal další majetek z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), přispěl do státního rozpočtu částkou téměř 1,5 milionu korun, kterou získal z prodeje dvou případů odúmrti na Havlíčkobrodsku.

ÚZSVM prodal zdravotní středisko Městu Litoměřice

15.01.2009
ÚZSVM prodal zdravotní středisko Městu Litoměřice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem zdravotního střediska v Litoměřicích do státního rozpočtu částku téměř 7 milionů korun.

Hraniční přechod Boží Dar převeden městu

14.01.2009
Hraniční přechod Boží Dar převeden městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 miliónů korun.

Další hraniční přechod pro Ústecký kraj

13.01.2009
Další hraniční přechod pro Ústecký kraj
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli Ústeckému kraji další areál bývalého hraničního přechodu. Celková účetní hodnota předaného nemovitého i movitého majetku je více než 1,9 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu

12.01.2009
ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil prodej pozemků v průmyslové zóně města Luhačovice. Z prodeje vzešel výnos převyšující 3,6 milionů korun, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

ÚZSVM prodal byt v panelovém domě

09.01.2009
ÚZSVM prodal byt v panelovém domě
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali více než 766 tisíc korun prodejem bytu a příslušného podílu na společných částech domu v katastrálním území Louny.

Zabavené zboží zlikvidováno ve spalovně

08.01.2009
Zabavené zboží zlikvidováno ve spalovně
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistili likvidaci movitých věcí neoprávněně označených ochrannou známkou.

ÚZSVM likvidoval cigarety

07.01.2009
ÚZSVM likvidoval cigarety
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), fyzicky zlikvidoval přes 300 krabiček cigaret s falešným kolkem a více než 3.600 nekolkovaných krabiček předal k likvidaci České obchodní inspekci.

Hraničního přechod Harrachov patří městu

06.01.2009
Hraničního přechod Harrachov patří městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Harrachov objekty hraničního přechodu Harrachov. Účetní hodnota předaných nemovitostí dosahuje 50 milionů korun.