Pondělí, 14. října 2019

Hraniční přechod Boží Dar převeden městu

14.01.2009
Hraniční přechod Boží Dar převeden městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 miliónů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Boží Dar Městu Boží Dar. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je zhruba 23 miliónů korun.

Prostřednictvím odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení zajistil ÚZSVM odstranění zastřešení odbavovacího prostoru a další drobné venkovní stavební úpravy a stavební činnosti jako např. úpravu komunikace, vyznačení svislého i vodorovného silničního značení.

Objekt hraničního přechodu bude ještě do konce roku 2009 využívat Policie České republiky.

Majetek na hraničních přechodech je realizován v souladu s usnesením Vlády ČR. Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva financí ČR.