Středa, 23. října 2019

ÚZSVM likvidoval cigarety

07.01.2009
ÚZSVM likvidoval cigarety
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), fyzicky zlikvidoval přes 300 krabiček cigaret s falešným kolkem a více než 3.600 nekolkovaných krabiček předal k likvidaci České obchodní inspekci.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), fyzicky zlikvidoval přes 300 krabiček cigaret s falešným kolkem a více než 3.600 nekolkovaných krabiček předal k likvidaci České obchodní inspekci.

ÚZSVM nabyl celkem 3.912 kusů nekolkovaných krabiček cigaret či krabiček s falešným českým nebo ukrajinským kolkem usnesením Okresního soudu v Domažlicích. Stát se stal vlastníkem těchto movitých věcí na základě trestního zákona.

ÚZSVM předal všech 3.610 kusů neznačených krabiček cigaret k likvidaci České obchodní inspekci, a to v souladu s vyhláškou o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. U zbývajících 302 kusů krabiček s falešným kolkem provedl ÚZSVM jejich fyzickou likvidaci.

Pozn.: vlastníkem tzv. zabrané věci se podle trestního zákona stává stát.