Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

29.01.2009
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
Celkem 35 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedli ve 2. pololetí loňského roku zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky více než 1 milion korun.
Celkem 35 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedli ve 2. pololetí loňského roku zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky více než 1 milion korun.

Královehradeckému kraji ÚZSVM bezúplatně převedl 6 pozemků. Z toho 2 pozemky pod silnicemi II. třídy a 4 pozemky pod silnicemi III. třídy.

Město Náchod a obec Provodov “ Šonov získaly od ÚZSVM bezúplatným převodem po 10 pozemcích pod místními komunikacemi. Zbylých 9 pozemků pod místními komunikacemi bylo smlouvami o bezúplatném převodu postoupeno dalším sedmi obcím.

ÚZSVM umožňuje těmito převody sjednocení vlastnických vztahů k pozemním komunikacím a pozemkům v rámci silniční sítě na území Královehradeckého kraje.