Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal dům na Jablonecku

30.01.2009
ÚZSVM prodal dům na Jablonecku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu více než 601 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu více než 601 tisíc korun.

Předmětem prodeje byl zděný rodinný dům a pozemky o výměře 1.526 m2 (stavební parcela, zahrada a zatravněný pozemek), vše v katastrálním území Bratříkov. V přízemí budovy rodinného domu se nachází bytová jednotka 1+1, dům je pouze částečně podsklepený. Objekt je však ve špatném technickém stavu. Předmětné nemovitosti se podařilo prodat hned v 1. kole výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou částku 601 tisíc korun.

Všechny výše uvedené nemovitosti získal stát na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.