Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal nemovitosti v obci Moravská Nová Ves

22.01.2009
ÚZSVM prodal nemovitosti v obci Moravská Nová Ves
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), opět přispěl do státního rozpočtu. Tentokrát šlo o částku 601 tisíc korun, která představuje zisk z prodeje nemovitostí v obci Moravská Nová Ves.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), opět přispěl do státního rozpočtu. Tentokrát šlo o částku 601 tisíc korun, která představuje zisk z prodeje nemovitostí v obci Moravská Nová Ves.

Předmětem prodeje byl majetek, který připadl státu na základě rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi jako tzv. odúmrť. Jednalo se o rodinný dům a hospodářské budovy (chlévy), stodolu, dále o pozemek a zahradu s 30 let starým vinohradem.

Zmíněný majetek ÚZSVM prodal hned v 1. kole výběrového řízení, a to za dvojnásobek obvyklé ceny. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 zájemci, majitelem se stal účastník s nejvyšší nabídkou.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.