Neděle, 19. ledna 2020

Do státního rozpočtu míří více než 4 miliony korun

16.01.2008
Do státního rozpočtu míří více než 4 miliony korun
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodali pozemky v katastrálním území Kročehlavy za kupní cenu téměř 4,2 miliony korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodali pozemky v katastrálním území Kročehlavy za kupní cenu téměř 4,2 miliony korun.Jednalo se o soubor tří pozemků, jejichž celková výměra je více než 7.700 m˛. Nemovitosti oceněné soudním znalcem byly prodány dosavadnímu vypůjčiteli, který v rámci smluvní úpravy právního vztahu k užívanému majetku v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, projevil zájem o úplatný převod užívaného majetku do svého vlastnictví.Zaměstnanci ÚZSVM odvedli výtěžek z prodeje do státní pokladny.