Neděle, 19. ledna 2020

Peníze zabavené ve věznici putují do státního rozpočtu

30.01.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), převzal finanční hotovost ve výši cca 20 tisíc korun od Věznice Jiřice.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), převzal finanční hotovost ve výši cca 20 tisíc korun od Věznice Jiřice. Jednalo se o neoprávněně držené bankovky, které byly zajištěny při osobních prohlídkách vězňů. ÚZSVM odvedl tuto částku do státního rozpočtu.Stát se stává vlastníkem neoprávněně držených bankovek na základě rozhodnutí o uložení kázeňského trestu propadnutí věci, a to v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.