Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM napomáhá vytváření nových pracovních příležitostí

23.01.2008
ÚZSVM napomáhá vytváření nových pracovních příležitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), za téměř 1 milion korun prodal ideální třetinu pozemků v lokalitě Česká Třebová spoluvlastníku nemovitostí, kterým je Město Česká Třebová.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), za téměř 1 milion korun prodal ideální třetinu pozemků v lokalitě Česká Třebová spoluvlastníku nemovitostí, kterým je Město Česká Třebová.Z jinak nevyužitelných zarostlých, částečně zamokřených a dnes téměř nepřístupných pozemků vznikne investicí města a s použitím prostředků evropských fondů průmyslová zóna. Ta by ve městě postiženém útlumem železniční nákladní dopravy měla zajistit vybudování závodu s minimálně 200 pracovními místy.ÚZSVM odvedl výtěžek do státního rozpočtu.