Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM odvedl do státní pokladny další 2 miliony

31.01.2008
ÚZSVM odvedl do státní pokladny další 2 miliony
Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za téměř 2 miliony korun prodali pozemky v katastrálním území Krbice.

Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za téměř 2 miliony korun prodali pozemky v katastrálním území Krbice.Jednalo se o 32 pozemků o celkové výměře bezmála 64 tisíc m2, které byly na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě stanoveny jako dobývací prostor. Novým majitelem se stala těžební společnost Severočeské doly, která zmíněné pozemky potřebuje ke své činnosti.ÚZSVM odvedl zisk do státní pokladny.