Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM předal budovy Policii ČR

08.01.2008
ÚZSVM předal budovy Policii ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v souladu s vládním usnesením bezúplatně předal budovy po bývalém Okresním úřadu Prostějov Policii ČR.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v souladu s vládním usnesením bezúplatně předal budovy po bývalém Okresním úřadu Prostějov Policii ČR. Účetní hodnota převedeného majetku činí více než 26,5 milionů korun.Jedná se o budovy na nám. Spojenců 13 a v přilehlých ulicích. Tímto převodem získala Policie České republiky na okrese Prostějov důstojnou budovu pro výkon služby. Pro postižené občany je zajištěn bezbariérový přístup do všech prostor objektu, výhodou je také vysoký počet parkovacích míst v okolí.