Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM předal lesní pozemky na Liberecku

24.01.2008
ÚZSVM předal lesní pozemky na Liberecku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali státnímu podniku Lesy České republiky pozemky v účetní hodnotě vyšší než 200 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali státnímu podniku Lesy České republiky pozemky v účetní hodnotě vyšší než 200 tisíc korun.Jednalo se o 6 pozemků v katastrálních územích Kobyly, Petrašovice a Bílá u Českého Dubu o celkové výměře bezmála 17 tisíc m˛. ÚZSVM předal tyto lesní pozemky Smlouvou o předání majetku státu a o změně hospodaření.Příslušnost hospodaření s uvedenými nemovitostmi přešla na ÚZSVM jako odúmrť ze zrušeného Okresního úřadu Liberec a to na základě usnesení Okresního soudu v Liberci.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.