Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal Městu Jablonec nad Nisou hodnotné nemovitosti

15.01.2008
ÚZSVM předal Městu Jablonec nad Nisou hodnotné nemovitosti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali závěrem roku 2007 Městu Jablonec nad Nisou bezúplatně nemovitosti v účetní hodnotě téměř 19 milionů korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali závěrem roku 2007 Městu Jablonec nad Nisou bezúplatně nemovitosti v účetní hodnotě téměř 19 milionů korun.Předmětem bezúplatného převodu v Jablonci nad Nisou byl komplex tří funkčně propojených administrativních budov v ulici Anenská a příslušné stavební parcely o celkové výměře bezmála 850 m2.Všechny uvedené nemovitosti se nacházejí v památkově chráněném území a některé z nich jsou také vedeny jako nemovitá kulturní památka. Komplex budov byl v minulosti využíván jako administrativní objekt Okresního úřadu Jablonec nad Nisou. Budovy v současné době využívá Městský úřad Jablonec nad Nisou a dále Probační a mediační služba.Bezúplatným převodem nemovitostí do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou bylo naplněno usnesení vlády. Příslušnost hospodařit s tímto majetkem přešla na ÚZSVM po zaniklém okresním úřadě.