Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM předal tělocvičnu ve veřejném zájmu

17.01.2008
ÚZSVM předal tělocvičnu ve veřejném zájmu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli majetek v účetní hodnotě více než 3,8 milionů korun do vlastnictví Města Týnec nad Sázavou.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli majetek v účetní hodnotě více než 3,8 milionů korun do vlastnictví Města Týnec nad Sázavou.Jednalo se objekt tělocvičny v katastrálním území Zbořený Kostelec, který byl převeden ve veřejném zájmu, a to se souhlasem Ministerstva financí České republiky. Součástí majetku je hřiště, celková plocha je téměř 4.100 m˛.Tělocvična byla vybudována v roce 1968 tehdejším MNV Týnec nad Sázavou, v letech 1988 - 1999 byl objekt využíván TJ Jawa Zbořený Kostelec, kterému MNV objekt předal do trvalého užívání. Poté majetek využívalo opět Město Týnec nad Sázavou, které jeho správu a údržbu vykonávalo svými náklady.