Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM převedl nemovitosti za více než 29 milionů korun

28.01.2008
ÚZSVM převedl nemovitosti za více než 29 milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl nemovitosti za více než 29 milionů korun Statutárnímu městu Kladno.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl nemovitosti za více než 29 milionů korun Statutárnímu městu Kladno.



Jednalo se o administrativní budovu včetně souvisejících pozemků v Severní ulici v Kladně, která je v současné době využívána jako jedno z pracovišť Magistrátu města Kladno.



Bezúplatný převod včetně smlouvy provedl ÚZSVM na základě usnesení vlády a následně po schválení Ministerstvem financí ČR.