Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi také na Chrudimsku

14.01.2008
ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi také na Chrudimsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl obcím 20 pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl obcím 20 pozemků pod komunikacemi.Jednalo se o nemovitosti např. v obci Proseč a ve městě Skuteč, ale také v dalších obcích. Celková výměra majetku je téměř 8.700 m2. V druhém pololetí roku 2007 byly prověřeny a obcím převedeny pozemky, jejichž vlastnictví usnadní obcím veškerá stavební řízení při rekonstrukci vozovek, výstavbě parkovišť či úpravě chodníků, údržbu zeleně v okolí komunikací apod. Pozemky pod komunikacemi se obcím převádějí bezúplatně a bez dalších omezujících podmínek.