Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal dům v pohraničí

02.01.2008
ÚZSVM prodal dům v pohraničí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve 2. kole výběrového řízení nemovitost za bezmála 1,3 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve 2. kole výběrového řízení nemovitost za bezmála 1,3 milionu korun.Jednalo se o dům se zahradou v katastrálním území České Velenice, který rozhodnutím soudu ÚZSVM nabyl jako tzv. odúmrť. S vítězem výběrového řízení byla uzavřena kupní smlouva a výtěžek z prodeje byl odveden do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.