Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal majetek z bývalých vojenských kasáren

22.01.2008
ÚZSVM prodal majetek z bývalých vojenských kasáren
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), za více než 200 tisíc korun prodal v prosinci roku 2007 bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), za více než 200 tisíc korun prodal v prosinci roku 2007 bývalý vojenský majetek v katastrálním území Sušice nad Otavou.Předmětem prodeje bylo plynárenské zařízení “ středotlaký plynovod v areálu bývalých kasáren v Sušici, do roku 1998 užívaný armádou. Majetek koupil subjekt oprávněný provozovat plynárenská zařízení.Zmíněný majetek byl převeden smlouvou o bezúplatném převodu práva hospodaření z Ministerstva obrany ČR na Okresní úřad Klatovy. Po jeho zrušení měl s tímto majetkem příslušnost hospodařit ÚZSVM.Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.