Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM prodal nemovitosti za více než půldruhého milionu korun

10.01.2008
ÚZSVM prodal nemovitosti za více než půldruhého milionu korun
Za více než 1,6 milionu korun se podařilo prodat zaměstnancům ÚZSVM, Územního pracoviště Hradec Králové, 80 let starou budovu s pozemky v obci Předměřice nad Labem na Královehradecku.

Za více než 1,6 milionu korun se podařilo prodat zaměstnancům ÚZSVM, Územního pracoviště Hradec Králové, 80 let starou budovu s pozemky v obci Předměřice nad Labem na Královehradecku.Rodinný dům a 2 pozemky o celkové rozloze cca 900 m2 připadly ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Hradci Králové jako odúmrť.Po zaplacení kupní ceny na účet ÚZSVM byly nemovitosti zapsány příslušným katastrálním úřadem ve prospěch nového majitele. Finance získané za prodej nemovitosti odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy na území celé ČR.