Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM prodal pozemky na levém břehu Lužnice

03.01.2008
ÚZSVM prodal pozemky na levém břehu Lužnice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za nejvyšší kupní cenu ve výběrovém řízení pozemky za bezmála 280 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za nejvyšší kupní cenu ve výběrovém řízení pozemky za bezmála 280 tisíc korun. Minimální kupní cena pozemků přitom činila 45 tisíc korun.Uvedené 3 pozemky v katastrálním území Veselí nad Lužnicí o celkové výměře téměř 14 tisíc m˛ se nacházejí v těžce přístupné záplavové oblasti levého břehu řeky Lužnice. Vzhledem k možnosti využití pozemků k těžbě písku zakoupila zmíněný majetek těžební společnost. Těžba přispěje k rozšíření koryta řeky a zároveň ke zvýšení průtoku vody v době povodní.ÚZSVM získal tento majetek na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.