Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM prodal regulační stanici plynu

29.01.2008
ÚZSVM prodal regulační stanici plynu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za téměř 1,4 milionu korun prodal objekt stavby technické vybavenosti v katastrálním území Klečůvka.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za téměř 1,4 milionu korun prodal objekt stavby technické vybavenosti v katastrálním území Klečůvka.Jednalo se o regulační stanici plynu, která se nachází na pozemku ve vlastnictví kupujícího. V minulosti byla stanice postavena v rámci realizace přístavby a rekonstrukce Státního okresního archivu Zlín, kdy investorem stavby byl bývalý Okresní úřad Zlín. Zařízení bylo vybudováno v rámci plynofikace obce Klečůvka, a to za účelem potřebné teplofikace okresního archivu.ÚZSVM prodejem tohoto majetku umožnil sjednocení vlastnictví nemovitostí, tj. pozemku a stavby, kterou nabyvatel v souladu se svým předmětem činnosti provozuje.