Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM prodejem umožnil sloučení majetku

25.01.2008
ÚZSVM prodejem umožnil sloučení majetku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), za 230 tisíc prodal 3/16 nemovitostí v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), za 230 tisíc prodal 3/16 nemovitostí v katastrálním území Jevíčko-předměstí.Budovu se stavební a pozemkovou parcelou získal zájemce formou přímého prodeje na základě skutečnosti, že jako vlastník zbývající části majetku měl předkupní právo.Výtěžek z prodeje majetku, získaného jako odúmrť, odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.