Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM dokončil převody administrativních budov v Náchodě

22.01.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové) dokončil v těchto dnech převod bývalé administrativní budovy okresního úřadu v Pražské ulici v Náchodě.

Na základě platných právních předpisů byla budova nejprve nabídnuta organizačním složkám státu, nabídka prošla rovněž vládní dislokační komisí. Šetřením však bylo zjištěno, že objekt není vhodný pro činnost žádné z uvedených složek.

Z těchto důvodů vyhlásili zaměstnanci ÚZSVM výběrové řízení. Budovu se dvěma souvisejícími pozemky získal nový majitel, který za předmětné nemovitosti uhradil do státního rozpočtu 3,2 milionu Kč.

ÚZSVM tímto završil převody administrativních budov v Náchodě v souladu s příslušným usnesením vlády.