Pondělí, 17. února 2020

Další kuriózní případ řešili zaměstnanci ÚZSVM

29.01.2007
Další kuriózní případ řešili zaměstnanci ÚZSVM
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice) prodal trafostanici včetně pozemku v obci Štěkeň novému provozovateli energetických zařízení.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice) prodal trafostanici včetně pozemku v obci Štěkeň novému provozovateli energetických zařízení.Celkový výtěžek z realizace tohoto majetku činí více než 40.000 korun a poputuje do státní pokladny.Zděná trafostanice, zbudovaná v 60. letech minulého století, měnila v průběhu let vlastníky. Jedním z posledních byla mimo jiné i obec Štěkeň. Z důvodu střídání vlastnických poměrů nedošlo na uvedeném zařízení v průběhu let k převodu trafostanice podle tehdy platných zákonů na provozovatele, kterým v té době byla Jihočeská energetika.ÚZSVM tedy sjednal nápravu a tímto prodejem pomohl dát do souladu vlastnictví jak stavební, tak technologické části energetického zařízení.