Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal městu dvě budovy za více než 70 milionů korun

19.01.2007
ÚZSVM předal městu dvě budovy za více než 70 milionů korun
Dvě budovy po bývalém okresním úřadu předal dne 19. 1. 2007 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Chrudim.

Dvě budovy po bývalém okresním úřadu předal dne 19. 1. 2007 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Chrudim.Převodem, který je již řádně zavkladován katastrálním úřadem, získalo Město Chrudim majetek v hodnotě více než 70 milionů Kč. ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové) převedlo oba objekty v souladu s usnesením vlády.Bezúplatný převod schválený vládou byl závislý na splnění řady specifických podmínek. Zaměstnanci ÚZSVM tak za finanční účasti města postupně řešili zejména oddělení budov převáděných městu Chrudim a budovy budoucího sídla ÚZSVM, oddělení sítí, geometrické oddělení pozemků, úpravu vnitřních prostor pro vytvoření kanceláří.Z původního areálu budov po okresním úřadu bude Městský úřad využívat dvě hlavní administrativní budovy a několik garáží. Ve vlastnictví státu, pro potřeby ÚZSVM, zůstává menší objekt ve dvoře a prostory pro archivy.Realizované řešení přispěje k vytvoření odpovídajícího zázemí pro výkon činností
a služeb zajišťovaných státními subjekty a pověřenou obcí ve prospěch občanů.Legenda:

V červenci roku 2005 podepsal ÚZSVM s Městem Chrudim konečnou dohodu o provedení stavebních úprav. V září téhož roku bylo vydáno stavební povolení a v květnu roku 2006 se opravená budova bývalého dopravního inspektorátu kolaudovala jako budoucí sídlo ÚZSVM. Smlouva o převodu objektů pak byla podepsána oběma stranami v závěru roku 2006, kdy k ní také ministerstvo financí udělilo příslušnou schvalovací doložku.