Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převedl nemovitosti v areálu Městského stadionu Krupka

31.01.2007
ÚZSVM převedl nemovitosti v areálu Městského stadionu Krupka
Nemovitosti nacházející se v areálu Městského stadionu Krupka převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem) na Tělovýchovnou jednotu Krupka.

Nemovitosti nacházející se v areálu Městského stadionu Krupka převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem) na Tělovýchovnou jednotu Krupka.Jednalo se celkem o dvacet pozemkových parcel v celkové účetní hodnotě přesahující 1,1 milionu korun a šest objektů v celkové účetní hodnotě 145 tisíc korun.Převáděné nemovitosti musí být od data převodu využívány po dobu minimálně 10 let k účelům tělovýchovy a sportu, a po uvedenou dobu k nim nesmí být smlouvou zřízeno zástavní právo.ÚZSVM převedl nemovitosti na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu v souladu s § 14 a § 15 zákona č. 290/2002 Sb.