Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM zachránil kulturní památku

03.01.2007
ÚZSVM zachránil kulturní památku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno) ukončil v těchto dnech bezúplatný převod kulturní památky do vlastnictví obce Mirošov u Jihlavy.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno) ukončil v těchto dnech bezúplatný převod kulturní památky do vlastnictví obce Mirošov u Jihlavy.Jedná se o kostel sv. Josefa a v blízkosti stojící sochu sv. Jana Nepomuckého, jež tvoří významnou dominantu obce. V případě kostela, v katastrálních mapách též zasvěceného sv. Rodině, jde o poměrně zachovalou ukázku venkovského baroka ovlivňovaného dlouhodobě německým jazykovým prostředím. Nemovitosti náležely do roku 1948 Mirošovskému velkostatku barona Richlého a posléze Ing. B. Steinbacha.ÚZSVM se tímto krokem podařilo zajistit úsporu státních finančních prostředků.