Pátek, 28. února 2020

leden

Další nutné opravy Bělského dvora plánuje ÚZSVM také v letošním roce

28.01.2005
Historickou venkovskou usedlost Bělský dvůr v katastrálním území Koberovice čekají také v letošním roce nezbytné opravy. Již v loňském roce ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) zpracoval záměr oprav jednotlivých částí areálu nemovitosti.

Administrativní budovu převedl ÚZSVM Městu Havlíčkův Brod

28.01.2005
Administrativní budovu v Pražské ulici č. p. 2954 včetně souvisejících pozemků předal v uplynulém týdnu bezúplatné ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové) zástupcům Města Havlíčkův Brod.

Administrativní budovu převedl ÚZSVM městu Příbram

27.01.2005
Administrativní budovu v ulici gen. R. Tesaříka č. p. 19 v Příbrami I v účetní hodnotě více než 30 milionů korun předal v uplynulém týdnu bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Příbram.

Nemocnici s poliklinikou Říčany převedl ÚZSVM městu

25.01.2005

Případ "Nemocnice v Českém Brodě" dokončil ÚZSVM

17.01.2005
29 staveb a 25 pozemků areálu Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě v celkové hodnotě více něž 42 miliony korun převedl z majetku České republiky bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy) Městu Český Brod. Město tak získalo podstatnou část areálu o rozloze cca 3,5 ha, která je využívána pro zdravotnictví.

ÚZSVM předal zdravotnické zařízení v hodnotě více než 11 milionů korun

14.01.2005
Budovu Městského zdravotnického zařízení Březnice - Nová poliklinika společně s pozemky a movitým majetkem bezúplatně předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy) Městu Březnice. Stalo se tak 17. 12. 2004 a ÚZSVM městu Březnice předal majetek, jehož celková hodnota činí více než 11 milionů korun.

Historický majetek převedl ÚZSVM Městu Teplice

12.01.2005

ÚZSVM předává areál nemocnice ve Vysokém Mýtě

11.01.2005

ÚZSVM předal sakrální sochy do sbírek muzeí

07.01.2005

V České republice převzal ÚZSVM v uplynulém roce 63 hraniční přechody v hodnotě 3,5 miliardy

05.01.2005

Na Jižní Moravě převzal ÚZSVM 14 hraničních přechodů

05.01.2005

V jižních Čechách převzal ÚZSVM 8 hraničních přechodů

05.01.2005

Ve východních Čechách převzal ÚZSVM 5 hraničních přechodů

05.01.2005

Na severní Moravě převzal ÚZSVM 12 hraničních přechodů

05.01.2005

V západních Čechách převzal ÚZSVM 13 hraničních přechodů

05.01.2005

Odbor Odloučené pracoviště Blansko sídlí na nové adrese

03.01.2005

V severozápadních Čechách dokončil ÚZSVM převzetí jedenácti hraničních přechodů

03.01.2005
Jedenáct silničních hraničních přechodů převzal v průběhu roku 2004 ÚZSVM - Územní pracoviště Ústí nad Labem. K předání pozemků, staveb a movitých věcí došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí bezmála 400 milionů korun