Pondělí, 14. října 2019

Administrativní budovu převedl ÚZSVM městu Příbram

27.01.2005
Administrativní budovu v ulici gen. R. Tesaříka č. p. 19 v Příbrami I v účetní hodnotě více než 30 milionů korun předal v uplynulém týdnu bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Příbram.

Na město Příbram tak byl převeden jeden z objektů po bývalém okresním úřadu včetně pozemků zapsaných na listu vlastnictví 60000 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. S nemovitostmi byl bezúplatně převeden také movitý majetek, kterým byla budova vybavena.

Budova v Příbrami byla zahrnuta v seznamu vybraných nemovitostí, které jsou určeny k bezúplatnému převodu do vlastnictví obcí s rozšířenou působností dle Usnesení vlády ČR č. 1235 z 10. prosince 2003. V letech 2000 až 2002 budovu užíval okresní úřad převážně pro výkon dopravně správních agend, občanských průkazů a evidence obyvatel.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace