Pondělí, 21. října 2019

Další nutné opravy Bělského dvora plánuje ÚZSVM také v letošním roce

28.01.2005
Historickou venkovskou usedlost Bělský dvůr v katastrálním území Koberovice čekají také v letošním roce nezbytné opravy. Již v loňském roce ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) zpracoval záměr oprav jednotlivých částí areálu nemovitosti.

Také v letošním roce pokračuje ÚZSVM v opravách. V uplynulých dnech ÚZSVM ukončil první etapu opravných prací - statického zajištění venkovské usedlosti, což si vyžádalo finanční částku v objemu 1,2 milionu Kč. V nejbližší době bude zahájeno jednání související s otevřením II. etapy, která by měla být ukončena do 31. 12. 2005. Současně probíhají jednání na příslušných orgánech směřující ke vhodnému využití předmětné venkovské usedlosti.


Nemovitost byla v roce 1963 prohlášena za nemovitou kulturní památku. V minulých letech ji využíval Semenářský a plemenářský státní statek v Pelhřimově - státní podnik Oseva Pelhřimov. V letech 1995 až 2002 byla nemovitá kulturní památka ve správě Pozemkového fondu ČR.

Historicky se jedná o církevní majetek, na který se vztahuje tzv. blokační paragraf § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě. V současné době je s historickým objektem příslušný hospodařit ÚZSVM, ten jej vzhledem k platnosti blokačního paragrafu nesmí převést na jiný subjekt.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace