Pondělí, 14. října 2019

Na severní Moravě převzal ÚZSVM 12 hraničních přechodů

05.01.2005

Dvanáct silničních hraničních přechodů bezodkladně převzalo v průběhu roku 2004 Územní pracoviště Ostrava ÚZSVM od Generálního ředitelství cel. K předání pozemků, staveb a movitých věcí na hraničních přechodech, které se nacházejí v působnosti územního pracoviště došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí 563 miliony korun.Kromě Služby cizinecké a pohraniční policie působící i nadále na hraničních přechodech bude v některých případech v objektech hraničních přechodů umístěna i policie sousedního státu.V případě, že na hraničních přechodech budou k dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat. Finanční výtěžek by poté ÚZSVM dle platných právních předpisů odváděl do státní pokladny.ÚZSVM Územní pracoviště Ostrava je nyní příslušné hospodařit s majetkem na přechodech Zlaté Hory, Mikulovice, Bílý Potok, Krnov, Osoblaha, Bartultovice, Karviná-Ráj II, Dolní Marklovice, Bílá-Konečná, Střelná, Mosty u Jablunkova, Chotěbuz.ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace