Středa, 23. října 2019

Nemocnici s poliklinikou Říčany převedl ÚZSVM městu

25.01.2005

Areál Nemocnice s poliklinikou v Říčanech tvoří šest budov a sedm pozemků o celkové výměře 9615 m2. Ještě v závěru loňského roku dokončil ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Praha-východ (Územní pracoviště Střední Čechy) realizaci bezúplatného převodu areálu nemocnice na město Říčany na základě veřejného zájmu. Převod schválilo Ministerstvo financí ČR a město tak získalo majetek v celkové hodnotě téměř 43 miliony korun.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace