Úterý, 19. listopadu 2019

V jižních Čechách převzal ÚZSVM 8 hraničních přechodů

05.01.2005

Osm silničních hraničních přechodů bezodkladně převzalo v průběhu roku 2004 Územní pracoviště České Budějovice ÚZSVM od Generálního ředitelství cel. K předání pozemků, staveb a movitých věcí na hraničních přechodech, které se nacházejí v působnosti územního pracoviště došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí bezmála 192 miliony korun.Kromě Služby cizinecké a pohraniční policie působící i nadále na hraničních přechodech bude v některých případech v objektech hraničních přechodů umístěna i policie sousedního státu.V případě, že na hraničních přechodech budou k dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat. Finanční výtěžek by poté ÚZSVM dle platných právních předpisů odváděl do státní pokladny.ÚZSVM Územní pracoviště České Budějovice je nyní příslušné hospodařit s majetkem na přechodech Dolní Dvořiště, Stožec, Studánky, Halámky, Strážný, Nová Bystřice, České Velenice, Slavonice.ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace