Pondělí, 14. října 2019

V západních Čechách převzal ÚZSVM 13 hraničních přechodů

05.01.2005

Třináct silničních hraničních přechodů v Plzeňském a Karlovarském kraji převzalo v průběhu roku 2004 Územní pracoviště Plzeň ÚZSVM od Generálního ředitelství cel. V souvislosti s tímto převzetím získalo ÚZSVM příslušnost hospodaření k pozemkům, stavbám a movitým věcem na hraničních přechodech, které se nacházejí v působnosti územního pracoviště. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí 1.5 miliardy korun.Kromě Služby cizinecké a pohraniční policie působící i nadále na hraničních přechodech, bude v některých případech v objektech hraničních přechodů umístěna i policie sousedního státu.V případě, že na hraničních přechodech budou k dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat. Finanční výtěžek by poté ÚZSVM dle platných právních předpisů odváděl do státní pokladny.ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň je nyní příslušné hospodařit s majetkem na hraničních přechodech Lísková, Svatý Kříž, Všeruby, Svatá Kateřina, elezná, Kraslice, Aš, elezná Ruda, Boží Dar a Pomezí nad Ohří, Rozvadov-dálnice, Rozvadov-stará cesta a Folmava.ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace