Středa, 23. října 2019

Ve východních Čechách převzal ÚZSVM 5 hraničních přechodů

05.01.2005

Pět silničních hraničních přechodů převzalo dle stanoveného harmonogramu v průběhu roku 2004 Územní pracoviště Hradec Králové ÚZSVM od Generálního ředitelství cel. K předání pozemků, staveb a movitých věcí na hraničních přechodech, které se nacházejí v působnosti územního pracoviště, došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková účetní hodnota činí zhruba 109 milionů korun.Kromě Služby cizinecké a pohraniční policie působící i nadále na hraničních přechodech, bude na většině hraničních přechodů umístěna i polská Straž graniczna (resp. polské kontrolní orgány).V případě, že na hraničních přechodech budou k dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat. Finanční výtěžek by poté ÚZSVM dle platných právních předpisů odváděl do státní pokladny.ÚZSVM Územní pracoviště Hradec Králové je nyní příslušné hospodařit s majetkem na přechodech Otovice, Pomezní Boudy, Harrachov, Královec, Dolní Lipka.ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace