Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Milion korun putoval do Harrachova

17.01.2006

Harrachov/Semily - Přes jeden milion korun stála opatření v areálu hraničního přechodu Harrachov, která zajistil v roce 2005 Úřad pro zastupování státu ve věci majetku (ÚZSVM). Jednalo se o investice do obslužných budov sloužících přechodu a zároveň musela být odstraněna ekologická rizika


"V areálu přechodu byla provedena šetření na jejichž základě bylo nutné přistoupit k investicím do zajištění energetických úspor a likvidace ekologické zátěže. Navržená opatření zajistilo v průběhu roku 2005 odloučené pracoviště ÚZSVM Semily," uvedla Izabela Filová, vedoucí oddělení Komunikace ÚZSVM Praha.


Podle Filové došlo k výměně termoregulačních ventilů na topném systému v objektech sloužících hraničnímu přechodu. Tato investice byla motivována snahou o dosažení energetických úspor a tedy i úspor ve výdejích státu, který chod přechodu financuje..


Dílčí úpravy pak byly zaměřeny na renovaci střechy obslužných budov, šlo především o zamezení zatékání do půdních prostorů a zdiva.

Výsledky průzkumu ekologické zátěže nás vedli k zajištění opravy prosakující kanalizace a vyčištění takzvaných lapolů, tedy ploch sloužících k odlučování ropných látek z automobilové dopravy, upřesnila Izabela Filová.


ÚZSVM Územní pracoviště Hradec Králové převzal do správy majetek hraničního přechodu Harrachov na základě vládního usnesení ze dne 13. ledna 2003. Hodnota majetku přesahuje padesát milionů korun. Objekt je využíván k činnosti Služby cizinecké a pohraniční policie.


Hraniční přechod v Harrachově, jde o přechod mezi Českem a Polskem, je jediným v Pojizeří. Využívají ho nejen občané Polska a Česka, ale i turisté přijíždějící do České republiky z Německa.